HELIODUR MIX

Sistem HELIODUR MIX sestavlja 13 osnovnih emajlov, ki so uporabni samostojno ali pa jih mešamo v poljubnem razmerju, s čimer dosežemo široko paleto nians. Gre za pigmentirane premaze 2K na osnovi alkidnega in poliizocianatnega veziva v organskih topilih, pri katerih smo upoštevali varnostne in okoljske predpise ter pripravili materiale brez uporabe svinčevih pigmentov in z znižano količino aromatskih topil.

Za več informacij o mešalnem sistemu HELIODUR MIX obiščite www.helios-tinting.com.